דפים:
1 
כרך חמישי:

חוגיהם של בעלי הסוד באשכנז
חוג משפחת קלונימוס


פרק ראשון: המאפיינים של חוגי בעלי הסוד באשכנז

א. בין הקתדרלה לבית הכנסת
ב. קידוש השם והקרבת המשפחה
ג. המסורות על ראשיתה של תורת הסוד
ד. רבי אהרן בן שמואל מבגדד ("אבו אהרן")
ה. בעלי הסוד והעולם הנוצרי
ו. מקורות בהגות היהודית של ימי הביניים
ז. משמעותה של פרשנות הפיוט

פרק שני: חוגיהם של בעלי הסוד בגרמניה בימי הביניים

א. "החסיד, הקדוש והנביא"
ב. האגדות ההאגיוגראפיות על ר' שמואל החסיד
ג. רבי יהודה החסיד, חייו וכתביו
ד. "חסידות אשכנז" ו"ספר חסידים"
ה. הקדמת ר' אלעזר מוורמס לספר החכמה
ו. ספר ערוגת הבושם לר' אברהם בר' עזריאל
ז. ספר הנבון
ח. חוג "הכרוב המיוחד"
ט. ספר החיים
י. פרשנות ספרות המרכבה והשמות הקדושים

פרק שלישי: "חכמת האגוז"

א. האגוז, הקליפות והמרכבה
ב. "ספר מלאכים" לר' יהודה החסיד
ג. סוד האגוז בכתבי חוג הכרוב המיוחד
ד. האגוז והמרכבה בכתב-יד מוסאיוף
ה. הנוסח הפרוטו-קבלי של סוד האגוז

פרק רביעי: משנתו העיונית של ר' שמואל החסיד

א. מחברת היראה ומחברת התשובה
ב. "רחמנא לבא בעי": העבודה הדתית מתוך אהבה ומתוך יראה
ג. תשובה, גזרה קדומה ודטרמיניזם

פרק חמישי: ספרות הייחוד ושירת הייחוד

א. בעלי הסוד פונים אל הציבור
ב. רשימת החיבורים
ג. סוד הייחוד לר' יהודה החסיד
ד. פירוש עלינו לשבח לר' יהודה החסיד
ה. ייחוד של הרב ר' אלעזר מוורמשא
ו. חיבור ייחוד אשכנזי מהמאה הי"ד
ז. שיר הייחוד: בעיית המחבר וזמנו
ח. שיר הייחוד ור' משה תקו
ט. המגמה הרעיונית של שיר הייחוד
י. "אלפא ביתא בייחוד הבורא"

פרק שישי: שערי החכמה: הגיבוש הדיסציפלינארי של תורת הסוד העברית

א. שלב חדש בתולדות תורת הסוד העברית
ב. רשימת שערי החכמה
ג. השערים בכתביהם של ר' יהודה החסיד ור' אלעזר מוורמס
ד. תפיסת הלשון החדשה
ה. פירוש התורה האנונימי (כתב יד אוכספורד 268)

פרק שביעי: ספר הכבוד לר' יהודה החסיד

א. מעמדו של ספר הכבוד בתולדות תורת הסוד
ב. כתב יד אוכספורד 1567
ג. יחסו של הקובץ לספר חסידים
ד. יחסו של כ"י אוכספורד לכתבי ר' יהודה החסיד
ה. האם חיבר ר' אלעזר מוורמס את הקובץ?
ו. ראיות ישירות לחיבור הקובץ בידי ר' יהודה החסיד
ז. זיהויו של ספר הכבוד לר' יהודה החסיד
ח. סיפור המסגרת: התגיירותו של מלך ערבי בספרד
ט. קטע מספר הכבוד לר' יהודה החסיד

פרק שמיני: תורת הכבוד והריבוד בעולם האלוהות: המקורות

א. התמורה בתפיסת האלוהות בסוף המאה השתים-עשרה
ב. התפתחות תורת הכבוד והשכינה במאות העשירית-השתים עשרה: "כבודו אות בריבואות" בספר ערוגת הבושם
ג. "יש כבוד למעלה מכבוד"

פרק תשיעי: הוויות הבורא ותורת הכבוד האלוהי

א. היחס לתורת רב סעדיה: הסתמכות וביקורת
ב. עשר ההוויות
ג. תורת ההויות ותורת ההשגחה
ד. הכבוד הנאצל: פירושו של ר' יהודה החסיד לתורתו של אברהם אבן עזרא
ה. הויכוח על הכבוד וההתגלות

פרק עשירי: ראשיתה של התפילה המיסטית

א. "עבודה שבלב"
ב. התפילה: בין טכסט לחווייה
ג. התפילה בספר חסידים
ד. התפילה המיסטית: עליית הכתר בחיבור המיוחס לרב האי גאון
ה. "סודות התפילה"
ו. התפילה המיסטית בחיבורו של ר' יהודה החסיד

פרק אחד-עשר: תורת המלאכים, ההשגחה והכוחות העליונים

א. מקומה של תורת המלאכים בתולדות תורת הסוד
ב. ספר מלאכים
ג. המלאכים וההשגחה האלוהית
ד. מלאכים וממונים
ה. המלאכים בעולם העליון
ו. הזוהר והאור

פרק שנים-עשר: דמונולוגיה ומאגיה בתפיסת עולמם של בעלי הסוד

א. הייחוד ההיסטורי של תפיסת כוחות הרע בחוג משפחת קלונימוס
ב. סכנות, אזהרות, איסורים
ג. "מכשפה שאוכלת ילדים"
ד. בין עולם החיים לעולם המתים
ה. בעלי הסוד כבעלי שם

פרק שלושה- עשר: תורת העולם, זכר עשה לנפלאותיו

א. "איך יאמין הלב"
ב. האנאלוגיה לעולם הדמוני: שרי כוס ושרי בוהן
ג. הקונטרס "זכר עשה לנפלאותיו"
ד. תפיסת הבריאה בכתבי ר' יהודה החסיד
ה. טבע העולם בספר הכבוד

פרק ארבעה-עשר: משיחיות, אפוקליפטיקה ותחיית המתים

א. היחס לחישוב הקץ ונבואה משיחית
ב. המשיחיות בספר חסידים
ג. תחיית המתים והישארות הנפש בספר חכמת הנפש לר' אלעזר מוורמס
ד. אחרית הימים בכתב תמים לר' משה תקו
ה. האפוקליפסה ותחיית המתים
ו. החיים בעידן הגאולה

פרק חמישה- עשר: כתב תמים לר' משה תקו ופולמוסו נגד בעלי הסוד באשכנז

א. ר' משה תקו וספר כתב תמים
ב. יריביו של ר' משה תקו
ג. דרכי ההתגלות האלוהית
ד. האימננציה האלוהית
ה. יעדי הפולמוס והדיו
ו. כתב תמים בספר ערוגת הבושם

דפים:
1 
 
פרופ' יוסף דן | מהלך חיים | רשימת פרסומים | רשימת הספרים | תורת הסוד | צרו קשר English